Kyberturvaa tuotantoympäristöille

Yritys

 • Coronion Oy on perustettu 2019
 • Ydinliiketoimintana ovat tuotantoympäristöjen kyberturvallisuuden kehitys- ja asiantuntijapalvelut

Asko Tuomela

 • 6,5 vuotta voimalaitosautomaatioprojekteja
 • Teleoperaattorilla 16 vuotta Tietohallinnon eri tehtävissä: Vahva kyberturvallisuus-, järjestelmä- ja verkko-osaaminen
 • Reilut 2 vuotta energiasektorin toimitusprojekteissa kyberturvallisuuden kehitystehtävissä

Kyberturvallisuuskartoitukset

Asiakkaan kanssa valittu kohde tai kohteet.

Kyberturvallisuuteen vaikuttavien lähtötietojen kerääminen:

 • Automaatiojärjestelmä, ympäröivät järjestelmät
 • Kohteen verkko ja palomuurit
 • Etäyhteydet ja mitä toisessa päässä on
 • Toimittajien ja palvelujentarjoajien kohteeseen liittyvä kyberturvallisuus

Asiakkaan hallinnollinen ja tekninen kyberturvallisuusosaaminen

Kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Asiakkaan tuotantojärjestelmien uudishankkeissa ja saneerauskohteissa:

 • Tieto- ja kyberturvallisuusvaatimukset tarjouspyynnöissä
 • Automaatiojärjestelmän katselmointi ja laitevalinnat
 • Verkkoarkkitehtuuri, tietoturvavyöhykkeet, NGFW-palomuurit
 • Alan parhaiden käytäntöjen mukaiset etäyhteydet

Järjestelmien ja verkkojen kyberturvallisuuskehitys

Koulutukset

Tuotantoympäristöjen kyberturvallisuuden parhaat käytännöt:

 • IEC 62443 standardisarja tiivistettynä keskeisiltä osin
 • Automaatiojärjestelmän kyberturvallisuus
 • Miten etäyhteydet tulee toteuttaa
 • Toimittajavaatimukset

Tekniset koulutukset, esim. NGFW palomuurit ja miten verkkoliikennettä tulee rajoittaa

Yhteistyöverkosto

Tuotantoympäristöön soveltuvat kybersuojauslaitteet ja -palvelut:

 • Automaatioprotokollia tunnistavat palomuurit
 • Lokipoikkeamien koneanalyysi

Threat intelligence – mitä tietoa yrityksestä on pimeillä markkinoilla

Threat hunting – kybermurron jälkien aktiivinen etsiminen

Penetration testing – järjestelmän haavoittuvuuksien etsintä

SOC (Security Operations Center) palvelu

Ota yhteyttä

 • Järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki
 • Suojaus- ja havaintokyky tulee olla oikein rakennettu
 • Toimittajia hyväksikäyttävät hyökkäykset täytyy kyetä estämään
 • Puolustuksessa detaljit ratkaisevat
 • Myös automaation kyberturvallisuus tulee olla kunnossa

info (at) coronion . fi